Loading...

  Politiek Platform

  In de toekomst kunnen alle politieke partijen en organisaties zoals o.a.; VVD, CDA,  CHRISTENUNIE, SGP, SP, D66, FVD, JA21, GROENLINKS, PVDD, 50PLUS, PVDA, PVV, VOLT, en nog veel meer partijen, in de verschillende plaatselijke regio’s in Rivierenland, deelnemen aan een landelijk primeur van omroep RegioTV Tiel, – het Micro Locals Project- (online politieke nieuws & informatie platform).

  Dit uniek project, het Micro Locals Project van Stichting Stadsomroep Tiel (RegioTV Tiel), is een uniek online digitaal nieuws, informatie, marketing en promotioneel concept, speciaal ontwikkeld voor politieke organisaties en instanties, die nieuws, berichten en /of marketingactiviteiten wensen in de regionale omgeving, en tevens behoefte hebben van een regionaal, landelijk- en of nationaal bereik.

   

  RegioTV Tiel – Politieke Informatie – is van en voor de regio.

  Het Micro Locals Project zorgt ervoor dat de inwoners per regio en gemeente goed, snel en juist geïnformeerd worden, met politieke nieuws, informatie, cultuur en promotionele activiteiten, hun omgeving en cultuur herkennen, kritisch kunnen participeren, volwaardig deel kunnen uitmaken van die samenleving vanuit een vast aangesteld nieuws/journalistieke formule en hierdoor een wapen vormt tegen het snel opkomend nepnieuws en berichtgevingen.

  Het Micro Locals Project staat d.m.v. deze nieuws/journalistieke formule, borg voor een professioneel en relevant politieke media-aanbod, dichtbij mensen, toegankelijk voor iedereen en fijnmazig georganiseerd, via televisie, online viral, radio en het snel toenemende online internet.

  Het Micro Locals Project koestert hun identiteit en relevantie. Het Micro Locals Project zet in op betrouwbaarheid, betrokkenheid, controle en bereik. Dat is de opdracht aan de hoofdredactie van Stichting Stadsomroep Tiel(RegioTV Tiel), die de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid draagt bij de regionale omroep.

  Het Micro Locals Project (lees: politieke nieuws/journalistieke formule): belooft de samenleving:

  ▶ een betrouwbare politiekgericht journalistieke basisvoorziening in de regio;
  ▶ grote politieke regionale betrokkenheid;

  ▶ enorme verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. het politieke nieuws;
  ▶ voor iedereen en altijd bereikbaar te zijn;
  ▶ een spilfunctie te zijn in de ontwikkeling van de regionale en lokale politieke journalistiek

  .

  .

  Politieke nieuws is bij uitstek een taak van alle politieke partners van RegioTV Tiel die een spilfunctie vervult bij het versterken van de regionale politieke journalistiek, overal in Rivierenland, Midden Nederland en de rest van Nederland. Dat is een taak die voor onze democratie steeds belangrijker wordt. RegioTV Tiel legt zichzelf daarom een grote politieke journalistieke ambitie op.

  Het is een collectieve verantwoordelijkheid om ook in de dunbevolkte gebieden de politieke journalistiek overeind te houden.

  Fijnmazigheid is daarbij een kernbegrip, wat betekent dat RegioTV Tiel het publiek willen bedienen op het niveau van hun politieke sociale, economische en culturele verbondenheid.

   RegioTV Tiel is geen doorgeefluik van andermans politiek nieuws, maar producenten van originele politieke informatie en nieuws. RegioTV Tiel is graag de bron voor andere media, of dat nu gaat om politieke websites en programma’s of lokale printmedia.

  Vanuit zijn publieke functie voelt de RegioTV Tiel zich verantwoordelijk om een spilfunctie te vervullen bij samenwerkingsverbanden met politieke partijen, dagbladen en lokale omroepen.

  .

  .

  Het voorstel van de Raad voor Cultuur om ook niet-media organisaties zoals maatschappelijke instellingen, politiek, overheid en bibliotheken bij de samenwerking te betrekken past zeer goed bij de verbindende en culturele functie die RegioTV Tiel ook heeft en graag verder wil uitbreiden.

  Naast politieke nieuws vangen we de identiteit van alle politieke partijen, organisaties, regio en stad met programma’s die zich richten op de actuele omgeving. Alle politieke en sociale evenementen vallen hieronder, maar ook de dagelijkse focus op een straat of dorp.

  Door vanuit het Micro Locals Project, onze werkwijze, kennis en platform centraal te stellen, te delen en samenwerkingsverbanden te vormen met alle betrokken politieke en maatschappelijke organisaties in de regio voor de nabije toekomst.

  Met een doordachte combinatie dat er tussen het Micro Locals Project, landelijke & regionale samenwerking en clustervorming, er een uniek nieuwsformule gerealiseerd zal worden, zonder de kwaliteit van het media-aanbod aan te tasten.

  Ervaring, gedrevenheid en kennis van online techniek is niet alleen essentieel om te kunnen innoveren maar draagt ook in belangrijke mate bij aan het succes van deze innoverende formule, het Micro Locals Project.

  Het RegioTV Tiel – Micro Locals- concept draagt bij en biedt de mogelijkheden van harmonisatie en standaardisatie.

  Het resultaat is een strategie voor een nieuwe technische nieuws-infrastructuur, strategie, nieuwsgaring en werkwijze, een overzicht bieden van lokaal en regionaal politieke nieuws en een vermindering van de huidige en de toekomstige kostenplaatje m.b.t. politieke nieuwsgaring in de regionale sector.

  .

   

  Nieuwsberichten & Adverteren

  Het online platform biedt verder een uitgebreid scala aan mogelijkheden om d.m.v. crossmedia en newmedia modules veel meer bereik en resultaten te behalen.